Fraktkostnader

Kostnadene til forsendelse av bestillingen blir belastet deg.

Fraktkostnader beregnet på hjemmesiden
I trinn 2 i bestillingsprosessen vil du se fraktkostandene som vil påløpe.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss. Vi vil gjerne hjelpe deg.

E-post: sales@promotiv.no
Tlf.: 21 09 37 37

Dersom du har noen spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt oss på

21 09 37 37 (kan kontaktes fra 08:30 - 16:00 mandag til fredag)

LogoTool