Ansvarsbegrensning

Nettsiden www.promotiv.no er administrert og betjent av det Nederlandsk private aksjeselskapet Clipper B.V. (heretter benevnt som «Promotiv»). Clipper B.V. er registrert i Handelskammer Eindhoven (Nederland) med organisasjonsnummer 17066767.

Ved å bruke denne nettsiden og/eller se på informasjonen som er tilbudt på eller gjennom denne nettsiden, aksepterer bruker at denne ansvarsbegrensningen kommer til anvendelse. Denne ansvarsbegrensningen knytter seg til alt innhold på nettsiden til Promotiv, og kommer til anvendelse for enhver som besøker og/eller ser på informasjonen tilbudt på eller gjennom denne nettsiden.

Promotiv nedlegger den største påpasselighet i utviklingen, innholdet, tilgjengeligheten, fullstendigheten, riktigheten, påliteligheten og nøyaktigheten av informasjonen på sin nettside. På tross av dette kan det ikke garanteres at informasjonen på nettsiden er korrekt og/eller fullstendig og/eller tilgjengelig og/eller oppdatert.

Promotiv kan ikke påta seg noe ansvar og/eller forpliktelser for skade eller tap pådratt av en bruker og/eller tredjeperson som en følge av bruken av informasjonen, materialet, meningene, ideene, osv. på sin nettside, eller uriktigheten og/eller ufullstendigheten av denne informasjonen, eller uoppnåeligheten, midlertidig eller på annen måte, av rådgivende informasjon på nettsiden. Det samme gjelder for skade påført som følge av at informasjonen ikke er oppdatert eller er utdatert, og for skade påført av, eller knyttet til, distribusjonen av informasjon over internett. De nevnte begrensningene i ansvaret gjelder for enhver mulig skade, i enhver form, direkte eller indirekte, påført ved bruk av informasjon på nettsiden.

Alle rettigheter vedrørende informasjonen på nettsiden, inkludert immaterielle rettigheter, tilhører Promotiv. Det er ikke tillatt å publisere, reprodusere, endre, eller overlevere informasjonen på denne nettsiden, eller noen deler av denne, uten et forutgående skriftlig samtykke fra Promotiv.

Promotiv forbeholder seg retten til ensidig helt eller delvis endre eller slette deler av innholdet på sine nettsider og denne ansvarsbegrensningen, uten forutgående varsel. Endringer i ansvarsbegrensningen vil bli publisert på nettsiden til Promotiv. Promotiv anbefaler på denne bakgrunn at besøkende jevnlig gjennomgår nettsiden og denne ansvarsbegrensningen.

Denne ansvarsbegrensningen ble sist revidert den 04 januar 2016.E-mail disclaimer

Innholdet i denne e-post (inkl. vedheftede filer) er utelukkende til  mottakeren. PROMOTIV/CLIPPER kan ikke holdes ansvarlig for korrekt og fullstendig overførsel av opplysninger i denne e-post eller forsinket mottakelse av noen art. PROMOTIV/CLIPPER garanterer at en avsendt e-post er scannet for virus, men kan ikke garantere at e-posten  overføres uten overtredelser eller inngrep av en tredjepart. Hvis du ikke er den tiltenkte mottakeren, ber vi deg hurtigst mulig opplyse PROMOTIV/CLIPPER om dette ved å returnere e-posten og deretter slette den. Vi gjør deg oppmerksom på at videresending, kopiering, distribuering, eller urettmessig bruk av innholdet i denne e-posten er forbudt.

Denne ansvarsfraskrivelse ble senest endret d. 4. januar 2016.

Dersom du har noen spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt oss på

21 09 37 37 (kan kontaktes fra 08:00 - 16:00 mandag til fredag)

LogoTool