Personvernerklæring


Innledning

Dette er personvernerklæringen til det privateide aksjeselskapet CLIPPER B.V., Nederland (heretter PROMOTIV/CLIPPER), innehaver av nettsiden www.promotiv.no.

PROMOTIV/CLIPPER er av den oppfatning at beskyttelse av personvernet til besøkende av deres nettside er viktig for ytelsen av sin servicevirksomhet. PROMOTIV/CLIPPER legger stor vekt på at de personlige data som er gitt til dem av brukerne av nettsiden blir behandlet, håndtert og sikret på en konfidensiell, formålstjenlig og forsiktig måte. PROMOTIV/CLIPPER forholder seg med dette til kravene som følger av lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter.

Brukeren anses å godta behandlingen av sine personlige data i samsvar med denne personvernerklæringen når han gir fra seg sine personlige data på nettsiden til PROMOTIV/CLIPPER.

Behandling av personopplysninger

Når du besøker nettsiden og ber om informasjon (for eksempel en katalog), bestiller produkter eller tjenester, registrer deg som mottaker av nyhetsbrev, stiller spørsmål, gir kommentarer eller forslag, eller har annen kontakt med PROMOTIV/CLIPPER, blir dine personopplysninger, inkludert: fornavn og etternavn, adresseopplysninger, e-post adresse, mobilnummer eller telefonnummer kjent for PROMOTIV/CLIPPER.

PROMOTIV/CLIPPER kan også innhente spesifikke personlige data gjennom bruk av informasjonskapsler/cookies. Klikk her for mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler/cookies.

PROMOTIV/CLIPPER behandler personopplysninger de har innhentet til det formål de er innhentet for, hovedsakelig for å forberede og/eller fullføre en kontrakt, behandle en forespørsel om informasjon om sine tjenester og/eller produkter, håndtering av en ordre, oversendelse av en katalog eller pristilbud, opprettelse av «min konto» på nettsiden, eller for å besvare et spørsmål, kommentar eller forslag. I tillegg benytter PROMOTIV/CLIPPER seg av personopplysninger for å forbedre sine tjenester, og for å holde deg informert om sine aktiviteter og nye produkter og tjenester. Igo-Pos tilstreber seg å ta hensyn til dine preferanser. Enhver besøkende som ikke tidligere har inngått en avtale/kontrakt med PROMOTIV/CLIPPER vil ikke motta vårt nyhetsbrev før den besøkende personlig har registrert seg for dette.

Dersom du ikke ønsker å motta tilbud eller informasjon fra PROMOTIV/CLIPPER, kan du når som helst informere oss om dette ved å sende et brev til PROMOTIV/CLIPPER (adresse) eller ved e-post til sales@promotiv.no.

PROMOTIV/CLIPPER videreformidler innhentet data til tredjepart kun hvis det er nødvendig i henhold til utførelse og forbedring av deres servicer og avtaler. Disse partene kan ikke benytte seg av disse personopplysningene til egne formål. Personopplysningen som PROMOTIV/CLIPPER kan innhente gjennom Google (Universal) Analytics vil bli behandlet av Google, og de kan også anvende disse opplysningen til sine egne formål, hvoretter Google har forpliktet seg til å overholde konfidensialitets og sikkerhets tiltak. Mer informasjon om dette finner du på våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler (cookies).

Brukerrettigheter

Dersom du ønsker å bestride behandlingen av dine personopplysninger, eller ønsker å undersøke, beskytte, supplementere, eller rette disse, kan du kontakte PROMOTIV/CLIPPER for dette formål. Dine personopplysninger vil bli slettet på din forespørsel. De nevnte rettighetene til å bestride behandlingen, undersøkelse/innsyn, beskyttelse, supplementering, retting, eller sletting kan bli utført både på nett (via sales@promotiv.no) eller til forretningsadressen til PROMOTIV/CLIPPER, og forespørsel i den anledning vil bli vurdert uten forsinkelser.

Lagringsperiode

Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn nødvendig, på en måte som tillater identifisering, for å oppnå nevnte formål, med mindre en lovlig tilbakeholdsforpliktelse kommer til anvendelse.

Sikkerhet

PROMOTIV/CLIPPER tilstreber å ta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap eller noen form for ulovlig bruk eller ulovlig behandling. Personopplysninger er beskyttet ved bruk av brannmur mellom internett og nettsiden til PROMOTIV/CLIPPER, samt en brannmur på deres server.

Ansvar

PROMOTIV/CLIPPER påtar seg ikke ansvar for skade eller tap, direkte eller indirekte i forbindelse med behandlingen, håndteringen av sikkerheten til personopplysningene, inkludert forringelse, feilbehandling, tap eller utgivelse i den anledning.

Linker til andre nettsteder

Det foreligger flere linker til andre nettsider på nettsiden til PROMOTIV/CLIPPER. Selv om disse nettsidene har blitt valgt med forsiktighet, vil PROMOTIV/CLIPPER ikke påta seg noe ansvar for måten personopplysninger er håndtert av disse organisasjonene. På denne bakgrunn anbefaler vi uttrykkelig at du undersøker personvernerklæringen på disse nettsidene. PROMOTIV/CLIPPER påtar seg ikke ansvar noen skade eller tap som følge av behandlingen og håndteringen og/eller sikkerheten i tilknytning til disse andre nettsidene.

Endringer

PROMOTIV/CLIPPER reserverer seg retten til å justere eller foreta endringer i personvernerklæringen. PROMOTIV/CLIPPER vil publisere enhver justering og/eller endring på sin nettside. På denne bakgrunn bes det vennligst om at personvernerklæringen sjekkes jevnlig.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til PROMOTIV/CLIPPER sin personvernerklæring, vennligst kontakt oss skriftlig per sales@promotiv.no eller CLIPPER B.V., Haverdijk 7, 5704 RC HELMOND (Nederland).

Denne personvernerklæringen ble sist revidert den 04 januar 2016.

Dersom du har noen spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt oss på

21 09 37 37 (kan kontaktes fra 08:00 - 16:00 mandag til fredag)

LogoTool