Firmagaver og markedsføringsvarer - sikre og sertifiserte

Produktsikkerheten i vårt sortiment er konstant i fokus

Promotiv gjør alt for å sikre sikkerheten til produktene. Sikkerheten til produktet betyr sikkerhet til våre kunder. Våre produkter blir testet for kvalitet, funksjonalitet og for sikkerhet.

Lover og regler

Våre produkter blir testet for å sikre at de oppfyller kravene i forhold til forskriftene innenfor sikkerhetsområdet. Vi krever også at våre leverandører kan presentere flere skriftlige erklæringer på at deres produkter lever opp til sikkerhetskravene.

Det er mange forskjellige lover og regler som gjelder for våre produkter. Noen eksempler er:
- Generelle produktsikkerhets direktiv (2001/95(C): Gjelder for den generelle produktsikkerhet.
- Leketøys sikkerhets direktivet (2009/48/EC): Gjelder for sikkerheten til leketøyene.
- REACH regulativet (EC) (No. 1907/2006): Gjelder for registerering, evalurering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier.
- EMC direktivet (2004/108/EC, ny 2014/30/EU): Gjelder for den elektromagnetiske kompatibilitet i elektroniske produkter.
- RoHS (2011/65/EU): Gjelder restriksjonene på bruk av forskjellige farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
- Matsikkerhetsdirektivet (EC) (No. 1935/2004): Gjeldende for materialer og varer som er tiltenkt å ha kontakt med mat.

EU-sertifisering - en kontinuerlig prosess

Listen over er ikke fullstendig, men det vil gi deg innsikt i variasjonen og kompleksiteten i lover og regler som påvirker produktene i vårt sortiment. Ut over disse lover følger nasjonale standarder og regler som våre produkter skal bli testet ut ifra. Mange medarbeidere bruker veldig mye tid på å bli ferdige med produktfiler. Samtidig holder de seg oppdatert på endriner i de gjeldende lover og regler så sikkerheten ved våre produkter er garantert.

Vil du ha et sertifikat av et av våre produkter? Vennligst kontakt oss.

Har du noen spørsmål?

Vennligst kontakt oss. Vi vil gjerne hjelpe deg.

sales@promotiv.no
Telefon: 21 09 37 37

Dersom du har noen spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt oss på

21 09 37 37 (kan kontaktes fra 09:00 - 17:00 mandag til fredag)

LogoTool